KD Gasilski pihalni orkester Loče

© KD Gasilski pihalni orkester Loče Photos by: Foto Rožman, Simona Vogrinc

KD Godba na pihala Loče

Pregled nastopov KD Gasilski pihalni orkester Loče po Sloveniji,Španiji, Hrvaški, Avstriji, Srbiji in ostalih kulturnih prireditev doma v Posavju ter okolici.

Mažoretke Dobova

Trobilna skupina Trobsi

Obletnica 90-let delovanja

Gostovanje v Avstriji 2011

Gostovanje v Srbiji 2011

Mednarodno tekmovanje, Španija 2009

Prosti čas

Mednarodni karnevali

KD Gasilski pihalni orkester Loče in Mažoretna skupina se redno udeležujejo tudi pustnih mednarodnih karnevalov po Sloveniji in tujini.

Zgodovina